Bodemonderzoek nodig? Wij denken graag met u mee!

Bodemonderzoek

Gaat u bouwen op een perceel of staat er een eigendomsoverdracht gepland? Dan is het noodzakelijk te weten wat de kwaliteit van de grond en het grondwater is, waarna een ‘schoongrondverklaring’ kan worden afgegeven. Terra Milieu kan u hierbij van dienst zijn. Wij zijn een gecertificeerd adviesbureau op het gebied van deze en andere bodemvraagstukken.

Terra Milieu draagt er zorg voor dat conform de laatste regelgeving en certificering wordt gewerkt. Onze enthousiaste medewerkers zijn dagelijks bezig met de rapportage van milieukundig (bodem)onderzoek en advisering op het gebied van bodem. Voor de buitenwerkzaamheden zetten we gecertificeerde en erkende veldwerkers in van Bodemflex, het veldwerkbureau van Terra Milieu.

Toegankelijk en accuraat

Werkwijze

Een onderzoek naar de bodemkwaliteit begint met het uitvoeren van een historisch vooronderzoek volgens de norm NEN 5725. In deze fase wordt er onder andere bij de betreffende gemeente historische informatie verzameld over de activiteiten die in het verleden op uw perceel hebben plaatsgevonden. Op basis van deze informatie wordt er een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) uitgevoerd aan de hand van een hypothese. Deze hypothese is een aanname over de aan- of afwezige verontreinigingen in de grond en/of het grondwater. De onderzoekshypothese wordt aan de hand van de resultaten van het onderzoek bevestigd of verworpen. Bij het verwerpen van een hypothese (dus een andere uitslag dan we aannamen) nemen wij altijd contact met u op en geven we advies over een mogelijk vervolgonderzoek.

Wilt u meer weten over bodemonderzoek door Terra Milieu? Neem contact  met ons op!

“Terra staat bij ons voor kwaliteit, betrouwbaar en betaalbaar. Kwalitatief goede adviezen, van een constante betrouwbare kwalteit tegen een betaalbare prijs.”

Geert Schuijers, Specialist bodem & bouwstoffen